/ 2 نظر / 33 بازدید
علی نصرالهی ولوجردی

بسیار بسیار متشکر هستم از ایجاد این سایت

کودرز ربانی

اتشکده ساسانیا همانطر که از نامش پدا است متعلق با نیاکان یزدگرد ساسانی بوده که پس از شکست یزدگرد و فرار او از تیسفون و کشته شدنش بدست اسیابان در مرو به دخترش حضرت شهربانو ارس رسیدو بعد ار فوت و یا شهادت حضرت شهر بان مسلما به تنها فرزنش امام زین العابدین ارث رسیده و متواترا به جناب اقای سید محمد مرتضوی که از سادات میباشد ارث رسیده است و مشارالیه انرا متصرف گردیده است پس ارث از شیر مادر هلال تراست و کسی حق ندارد که انرا اثار طاغوت و یا اثار باستانی بداند مردم ویا میراث فرهنگی مجاز نیستند که نام اتشکده را برزبان بیاورن و مانند فدک از صاحبش پس بگیرند و نام ننگ از خود باقی بگذارند